Društvo podeželske mladine Suha krajina z novim vodstvom

dpmSuhakrajina (15)Minulo soboto, 1.2.2014, so se v gostišču Koren v Žužemberku zbrali člani Društva podeželske mladine Suha krajina, na že devetem občnem zboru, na katerem so izvolili novo vodstvo društva.

Po besedah dosedanjega predsednika Simona Koncilja, je bilo minulo leto 2013 za društvo zelo uspešno. Največji dogodek v minulem letu je bila organizacija državnih športnih iger v okviru Zveze slovenske podeželske mladine, ki so jih izpeljali pri osnovni šoli na Prevolah. Na športne igre so privabili številne ekipe društev iz celotne Slovenije, ki so bile z organizacijo dogodka zelo zadovoljne, pa čeprav domov niso odnesle prav veliko pokalov, saj so se ekipe domačega društva uspešnejše odrezale. Da pa Suhokranjci niso uspešni samo na športnem področju, so člani dokazali z doseženim 2. mestom na regijskem kvizu v Metliki. Pokazali in dokazali so, da je med Suhokranjsko mladino prisotno veliko znanja o kmetijstvu in podjetništvu na podeželju. Poleg vseh ostalih dogodkov, so člani sodelovali pri izvajanju delavnic za otroke pri odmevnem dogodku na Noči čarovnic, v gradu Žužemberk, ki ga je pripravilo društvo Srednjeveški najemniki.

Članstvo je izvolilo novo vodstvo društva, in sicer s predsednikom Klemnom Papežem na čelu, blagajnikom Vinkom Longarjem, tajnico Karmen Koncilja in ostalimi organi društva. Novo izvoljeni predsednik je predstavil načrt dela za prihodnje obdobje in pri tem dodal, da se bo trudil po svojih najboljših močeh uspešno nadaljevati vodenje društva.

Na koncu sta zbrane pozdravila g. župan Franc Škufca in podžupan g. Jože Šteingel ter zaželela uspešno delovanje društva tudi v bodoče. Prav tako, je uspešno delovanje in sodelovanje med društvi zaželel tudi predsednik društva Srednjeveški najemniki Jože Košmerl.

Z izvolitvijo novega vodstva, prihoda številnih novih članov in z bogatimi izkušnjami iz minulega obdobja ter s polnim elanom za prihodnost, si lahko nadejamo aktivno delovanje Suhokranjske mladine tudi v bodoče. Občni zbor so člani DPM Suha krajina zaključili z obetavno mislijo: »da mladi niso samo prihodnost, ampak tudi sedanjost«. V nadaljevanju večera so za dobro vzdušje poskrbeli mladi muzikantje Anže, Blaž in Klemen, za pogostitev in pijačo pa prijazno osebje gostišča Koren.

Mitja Mavsar

Foto: Gregor Longar