Rekonstrukcija ceste skozi Dvor še letos

Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo je pred dnevi na portalu javnih naročil objavila razpis za izgradnja hodnika za pešce z rekonstrukcijo regionalne ceste Dvor – Soteska na območju naselja Dvor. Rok za prijavo je 17. 9. 2020. Če nad izbiro izvajalca ne bo pritožb, bo gradnja stekla še pred koncem letošnjega leta.

Projekt načrtuje celovito zamenjavo obstoječe voziščne konstrukcije v dolžini 430 metrov. Sočasno bo izvedeno polaganje javne razsvetljave, vodovoda, optičnega kabla, fekalne kanalizacije ter meteorne kanalizacije z odvodnjavanjem in drenažo. Na novo se bo ob levi strani izvedel nov pločnik, na desni strani pa podporni in oporni zidovi. Uredili se bodo vsi uvozi k stanovanjskim objektom ter uvoza do bencinskega servisa in gostišča Štupar. Postavljena bo tudi nova talna in vertikalna prometna signalizacija.