Prodaja se šolski kombi

OŠ Žužemberk prodaja šolski kombi. Zainteresirani kupci lahko ponudbo oddajajo v tajništvu šole.