Jože Čopič – 1943 – 2020

Tik pred koncem leta je obnemoglo srce našega očeta, moža, dedka Jožeta Čopiča. Izgubil je boj z nadlogo, ki nas tare že eno leto. Vse do upokojitve je delal v različnih enotah takratnega Sekretariata za notranje zadeve. Pokopali smo ga 15. 1. 2021 na pokopališču v Srebrničah.

Od upokojitve dalje je glavnino časa prebival na Stari Gori pri Dvoru. Med tamkajšnjimi prebivalci si je ustvaril ugled. Sosed Stane Bradeško je v sožalnem pismu ženi Ivani zapisal:

» Vaš Jože je na Stari gori pustil globoke sledi. Bilje med prvimi, ki se je zavedal njenega razvoja in bil zato med prvimi iniciatorji njenega posodabljanja tako na infrastrukturnem kot na naravovarstvenem področju.

Prav z njegovo podporo in angažiranostjo je bila sprejeta in uresničena pobuda za elektrifikacijo naselja, saj je s svojo prepričljivostjo znal pridobiti tako domačine kot prišleke vikendaše, da smo zbrali potrebna sredstva in določili tiste izmed nas, ki so bili zadolženi za ureditev vseh formalnosti z ustreznim institucijami. Podobno se je aktivno udeležil akcije za asfaltiranje tedaj kmetijskega kolovoza, da smo vsi dobili sodoben dostop do naših bivališč in vinogradov. Bil je tudi med prvimi, ki se je odločil za nasaditev plemenitih vrst grozdja in postal vzoren vinogradnik in kletar.

Prav s temi rešitvami, si je med nami postavil trajen spomenik, česar pa v svoji skromnosti ni nikoli poudarjal. Že ko sta zapustila svoj dom tu na Stari gori, smo se zavedali praznine, ki je nastala. Sedaj ko ga je doletelo neizbežno želimo izraziti naše spoštovanje do vsega, kar nam je zapustil. Zagotavljamo, da ga bomo ohranili v lepem spominu

Žalujoči žena Ivana, hči Nataša in sin Andrej z družinama.