Sofinanciranje sterilizacije in kastracije lastniških mačk

Občina Žužemberk se v zadnjih letih srečuje z vse večjo problematiko zapuščenih prostoživečih mačk, zato obvešča občane, da je zagotovila sredstva za sofinanciranje sterilizacije in kastracije lastniških mačk in mačkov prebivalcev občine Žužemberk.

Za sofinanciranje kastracije in sterilizacije mačk, morajo lastniki imeti stalno bivališče in tudi dejansko živeti v Občini Žužemberk. Posameznemu gospodinjstvu se sofinancira storitev za največ dve (2) živali.

Poseg sterilizacije ali kastracije je sofinanciran v višini 25,00 EUR z DDV za kastracijo mačka in 35,00 EUR za sterilizacijo mačke, dodatno pa je redne cene znižal tudi izvajalec. Lastnik bo tako plačal le 24,41 EUR za kastracijo mačka in 27,55 EUR za sterilizacijo mačke. Posege izvaja Veterina Novo Mesto, izpostava Žužemberk, Grajski trg 41.

Sofinanciranje se izvaja od 9. 2. 2021 do porabe zagotovljenih sredstev.

www.zuzemberk.si