In Memoriam: g. Franc Povirk

V soboto, 16. januarja 2021, je k Bogu odšel g. Franc Povirk, dolgoletni župnik v Žužemberku in častni občan občine Žužemberk. 

Gospod Franc Povirk se je rodil 8. 10. 1943 v Križevski vasi, v župniji sv. Helene pri Dolskem.  Za duhovniški poklic se je odločil pri 17-ih letih. Novo mašo je obhajal 11. 7. 1976 pri sv. Heleni v Dolskem. Sprva je bil kaplan v Dobrniču in že takrat je prihajal na pomoč takratnemu župniku v Žužemberku. Od leta 1982 do 1992 je bil župnik na Krki, nato pa je na prošnjo škofa Šuštarja prišel v Žužemberk. Tedaj je bila žužemberška fara še vedno v vojnih ruševinah, zato se je prihoda zelo bal. Gospod Povirk je bil znan kot graditelj cerkva – v 12 letih jih je namreč obnovil kar sedem – zato je imel škof veliko zaupanje vanj in je bil po njegovem mnenju on edini pravi mož za obnovitev žužemberške farne cerkve z okolico.

Svojega poslanstva se je lotil z zbiranjem prispevkov za gradnjo. Te so večinoma prispevali farani kot tudi material za gradnjo. Tako so se v poletju 1993 začela gradbena dela na ruševinah cerkve. V sodelovanju z zunanjimi sodelavci (arhitekti, slikarji …) in seveda župljani, so se odločili, da cerkev obnovijo in zgradijo točno takšno, kot je nekoč bila. Sama struktura in zunanjost sta bili izvedljivi – na fasadi so se odločili tudi označiti poškodbe granat – notranjost pa jim je predstavljala večji izziv. Prvotna cerkev je namreč imela kar sedem baročnih oltarjev, ki pa so bili vsi porušeni. Vendar so jo kljub vsem težavam uspešno postavili.

Z močno voljo, božjo pomočjo in složnimi farani je zgradil novo cerkev, župnišče, mrliško vežico ter obnovil tudi nekaj podružničnih cerkvah. Med njegovim službovanjem je novozgrajena farna cerkev sv. Mohorja in Fortunata dobila tudi nove orgle, nato pa je zaradi bolezni omagal in bil primoran prevzeti manjšo župnijo Peče.

Čas zemeljskega bivanja je zaključil in se v hišo nebeškega Očeta preselil naš dolgoletni župnik. Vsakemu izmed nas je ostal v srcu kot pravi duhovnik pastir. Najprej kot graditelj – na ruševinah stare župnijske cerkve je zgradil novo župnijsko cerkev, ki je v ponos Suhi krajini in dolini reke Krke. Koliko stisk, naporov in nasprotovanj je doživel ob gradnji cerkve, vendar je tudi v teh preizkušnjah vztrajal. Ob trdem delu je mnogim podelil zakramente svetega krsta, pripravljal na zakrament prvega svetega obhajila, svete birme, blagoslovil zakonsko zvezo, pospremil farane na njivo Božjega počitka. Hvala g. župnik, da ste na našem koščku suhokrajinske zemlje med nami oznanjali Kristusov evangelij! Hvala za Vaš zgled duhovništva! Ohranjamo Vas v lepem spominu in molimo za Vas! (Vir: FB župnije Žužemberk)

Farani žužemberške župnije se bomo od njega lahko poslovili v župnijski cerkvi sv. Mohorja in Fortunata v četrtek od 9. do 15. ure. Pogreb in pogrebna sveta maša pa bosta v družinskem krogu v Pečah, kjer bo tudi pokopan.

R&K
Foto: FB stran župnije Žužemberk