Grem v dolino

Grem v dolino je turistično povezovalni projekt, ki ga je zasnovala Žužemberčanka Maruša. V gostinstvo in turizem je preko družinske gostinsko-turistične dejavnosti Koren vpeta že od malih nog. Kot pravi, je namen projekta aktivirati in promovirati turistične zmogljivosti doline reke Krke in spodbuditi sodelovanje med posameznimi ponudniki.

Na letošnji rojstni dan Republike Slovenije – dan državnosti – je projekt zaživel tudi na terenu. Srečali so se lokalni turistični ponudniki, ki so med seboj spletali in predstavljali ideje za oživitev turistične dejavnosti na območju občine Žužemberk in tudi širše. Stojnice so zasedali Okrepčevalnica pri Medenu iz Šmihela pri Žužemberku, Hiša kulture in nature iz Drašče vasi, Domačija pri Malči iz Stavče vasi, Gostinstvo Koren iz Žužemberka, Apartmaji hiša Ida iz Stične, Emmon iz Šentvida pri Stični, Turistično društvo Krka, Turistično društvo Suha krajina, Ride me bikes (izleti z električnimi kolesi) in Rafting klub Gimpex iz Straže.

Projektu sta pozornost namenila tudi župan in podžupan ter pozdravila tovrstne povezovalne aktivnosti na področju turizma; predstavitve ponudnikov pa so se udeležili tudi nekateri občinski svetniki.

R&K