Zahvala ob smrti Ignaca Kumelj

V 74. letu nas je po težki bolezni zapustil dragi mož, oče, stari ata, dedi, brat in stric Kumelj Ignac iz Žužemberka.

Iskrena hvala usem sorodnikom, prijateljem in znancem, ki ste ga pospremili na njegovo zadnjo pot, darovali cvetje in sveče ter izrečena sožalja. Posebna hvala dr. Dular Nežki, petronažni službi, ki so mu pomagali v težkem obdobju. Velika zahvala tudi dr. Grošlju iz orl Ljubljana za bodrilne besede. Hvala gospodu župniku za lepo opravljen obred in gospe Silvi Mohorčič za lep govor. Hvala pogrebni službi Novak za opravljene storitve. Hvala tudi gospodu županu za izrečeno sožalje. Ohranimo ga v lepem spominu. Vsi njegovi ki so ga imeli neizmerno radi.

Oskar Transport