Trije božični koncerti Mešanega pevskega zbora Dvor ob Krki

Nastopajoči:

MePZ sv. Janez, MePZ Dvor ob Krki

Tjaša Primc, sopran; Anja Žabkar, mezzosopran; Kristina Koračin, alt; Blaž Fabijan, tenor; Iztok Zagorc, bas; Veronika Makovac, flavta; Luka Kulovec in Rea Doria Bergant, klarinet; Tim Bartelj in Borut Turk, bas klarinet; Dominik Strgar, eufonij; Veronika Zagorc, harfa; Alenka Gazvoda, orgle.

Jernej Fabijan, dirigent

 

Kulturno društvo Dvor, sekcija pevcev Mešanega pevskega zbora Dvor ob Krki smo se povezali z MePZ sv. Janeza župnije Kamence in v decembru 2023 ter januarju 2024 skupaj izvedli tri odmevne božične koncerte v cerkvah sv. Janeza v Dolenjih Kamencah, sv. Mohorja in Fortunata v Žužemberku in v Stolnici sv. Nikolaja v Novem mestu. Oba zbora vodi Jernej Fabijan, ki je bil idejni vodja letošnjega projekta.

Pevci smo se intenzivno pripravljali na ločenih pevskih vajah. Imeli pa smo tudi dve skupni vaji v župnišču v Kamencah in dve vaji skupaj z orkestrom in solisti. Vsi nastopajoči smo v projekt vložili veliko truda in svojega prostega časa.

Osrednja skladba božičnih koncertov je bil Božični oratorij ali Oratorio de Noël, kot ga v originalu poimenuje francoski skladatelj Camille Saint-Saëns. Skladba z devetimi stavki je napisana v latinščini. Zbora in soliste je spremljal priložnostni orkester flavte, klarineta, bas klarineta, eufonija, harfe in orgel. Oratorij je za to zasedbo priredil naš dirigent Jernej Fabijan.

Drugi del koncertov je bil sestavljen iz znanih božičnih pesmi. Združena zbora sta skupaj z orkestrom pogrela srca poslušalcev še s pesmimi Pastirci, kam hitite, Zvezde gorijo in Pesem o rojstvu. Kot se spodobi, ni manjkala tudi najlepša, to je Sveta noč.

Po skupnem druženju smo si pevci obeh zborov obljubili, da se v prihodnosti ponovno združimo še za kakšno priložnost, saj smo se res lepo in dobro ujeli.

 

Besedilo: Miroslava Hrovat, članica KD Dvor
Foto: Jadranka Meglen, članica KD Dvor