Svetovalni kotiček

svetovalniKoticekV svetovalnem središču nudimo brezplačne storitve informiranja in svetovanja na področju izobraževanja odraslih, tako za prosti čas (računalniški tečaji, jeziki, ustvarjanje …), kot za pridobitev poklica. Obiščete nas lahko pred vključitvijo v izobraževanje (izbrati ustrezen izobraževalni program in organizacijo, ki izpeljuje ta program, spoznati vpisne pogoje, način poteka izobraževanja idr.), med potekom (kako organizirati svoje učenje, kako odpravljati težave pri učenju idr.) in ob koncu izobraževanja (v čem se lahko še izobražujem idr.). Nudimo tudi pomoč pri pisanju vlog/ponudb za zaposlitev, življenjepisa, pri pripravi na razgovor ter pri iskanju oglasov za delo.

Osebno v prostorih sejne sobe Občine Žužemberk drugi ponedeljek v mesecu od 8.00 do 11.00: 14. 9. 2015, 12. 10. 2015, 9. 11. 2015 in 14. 12. 2015.

Svetovalni telefon: 07 393 45 52 ali 031 701 191.

Svetovanje po e-pošti: svetovalno.sredisce@ric-nm.si

Naša pomoč je brezplačna, ker nas sofinancira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.