Suhokranjski konjerejci na občnem zbor

Redni letni občni zbor konjerejskega društva Suha krajina v gostišču Štupar na Dvoru. Pozdrav predsednika društva, izvolitev delavnega predsedstva, dnevni red, poročila predsednika, blagajnika, gospodarja koče ter verifikacijske komisije. Letos je potekel mandat dosedanjemu vodstvu, izvolitev novega – starega vodstva, plan dela za leto 2020, besedo gostom, županu in podžupanu občine Žužemberk, ter gostom iz sosednih društev, sprejem novih članov – Nika Bradač in Luka Novak podmladek našega društva…. Čestitke. Sledilo je druženje ob kapljici in malici…. Novo vodstvo: Predsednik Boštjan Bradač, tajnica Damjana Šteingel, blagajničarka Bojana Bradač, podpredsednik Ciril Zaletelj, ter gospodar koče Franc Grum in njegov pomočnik Miha Štravs …

Jole Adrijanič