Sejo občinskega sveta izpeljali na daljavo

Včeraj je potekala 10. seja Občinskega sveta Občine Žužemberk. Občinska uprava je zaradi aktualne epidemiološke situacije omogočila spremljanje seje tako v živo, kot na daljavo. Nekateri svetniki so se s strogim upoštevanjem ukrepov seje udeležili v sejni dvorani, preostali svetniki, občinska uprava, članice nadzornega odbora in novinarji pa so prisostvovali na daljavo. Sejo in video prenos je tokrat vodil podžupan g. Rok Zupančič.

Glavni točki dnevnega reda so bili sprejem proračuna za leto 2021 in 2022. Občinski svet ju je soglasno potrdili in tako omogočili nemoteno delovanje občine tudi v drugi polovici mandata. Sprejetih je bilo tudi več drugih odlokov in sklepov na področju prostorskega planiranja, komunale in družbenih dejavnosti, o katerih bo več zapisano v naslednji številki Suhokranjskih poti ter v Dolenjskem listu. Tudi tokrat so sprejeli sklep o znižanju komunalnega prispevka na področju povečanja nastanitvenih kapacitet za domačijo Novak in gostišče Štupar.