Prebivalstvo Suhe krajine, nekoč in danes

V devetnajstem stoletju je bila Suha krajina na vrhuncu svojega gospodarskega razvoja kot tudi po številu prebivalcev, saj je na območju današnje občine Žužemberk živelo preko 7.000 prebivalcev. Dvajseto stoletje je zaznamovalo veliko izseljevanje in upad prebivalstva, po zbranih podatkih je na območju današnje občine živelo največ ljudi leta 1880, in sicer 7.550 prebivalcev, kar je za 40 % več, kot jih je živelo konec leta 2012, ko nas je bilo 4.566 (Graf).

prebivalstvoGraf

Prebivalstvo se je med leti 1869 in 1961 zmanjšalo za četrtino. Največ prebivalcev se je izselilo iz zahodnega dela Suhe krajine, nekoliko manj jih je odšlo iz vzhodnega dela, to je z Ajdovške planote. Največja naselja na zahodnem delu Suhe krajine so se praktično izpraznila oz. se je število prebivalstva prepolovilo. Takšna naselja so zlasti: Gradenc, Hinje, Hrib pri Hinjah, Klopce, Lazina, Lopata, Malo Lipje, Pleš, Prevole, Ratje, Veliko Lipje, Visejec in Žvirče, kjer se je število prebivalcev od leta 1880 do danes zmanjšalo za več kot 60 %. Druga svetovna vojna je hudo prizadela prebivalstvo kot tudi nadaljnji razvoj Suhe krajine, kar je še pospešilo nadaljnje izseljevanje. V letih od 1961 do 1991 se je v vzhodnem delu, še bolj pa na zahodnem delu Suhe krajine število prebivalstva nenehno zmanjševalo. V naseljih, ki ležijo v dolini reke Krke, je število prebivalstva ostalo na prvotnem nivoju. Trend upadanja prebivalstva se je po letu 2002 nekoliko upočasnil, predvsem na vzhodu Suhe krajine oz. na Ajdovški planoti, kar za zahod Suhe krajine ne moremo povsem trditi. V dolini reke Krke se število prebivalstva počasi povečuje, še posebej v večjih naseljih, kot sta Dvor in Žužemberk.

Največje zmanjšanje števila prebivalstva v naseljih občine Žužemberk je bilo v naselju Ratje na zahodnem delu Suhe krajine. Leta 1880 je v naselju Ratje prebivalo 235 prebivalcev, konec leta 2012 je v omenjeni vasici živelo samo še 34 prebivalcev, to pomeni, da se je število prebivalcev od leta 1880 do 2012 zmanjšalo kar za 86 %.

Tako občina Žužemberk spada med najredkeje poseljene občine v Sloveniji, gostota prebivalstva znaša zgolj 28 prebivalcev na kvadratni kilometer. Večina vasi je zaznamovanih kot demografsko ogrožena območja, saj 37 od skupno 51 naselij v občini velja za demografsko ogrožene. Naselja, ki veljajo za demografsko ogrožena so: Boršt pri Dvoru, Brezova Reber, Budganja vas, Dešeča vas, Dolnji Kot, Dolnji Križ, Drašča vas, Gornji Ajdovec, Gornji Križ, Gradenc, Hinje, Hrib pri Hinjah, Jama pri Dvoru, Klečet, Klopce, Lazina, Lopata, Malo Lipje, Pleš, Plešivica, Podlipa, Prevole, Ratje, Reber, Sela pri Ajdovcu, Sela pri Hinjah, Srednji Lipovec, Stavča vas, Šmihel pri Žužemberku, Trebča vas, Veliko Lipje, Vinkov Vrh, Visejec, Vrh pri Hinjah, Vrh pri Križu, Zalisec in Žvirče. (vir: Statistični urad RS)

McM