S preventivnimi ukrepi za mojo in tvojo varnost

Pravijo, da previdnosti ni nikoli preveč. V ta namen, v sodelovanju s policijsko postajo Dolenjske toplice, ki pokriva tudi Suho krajino, objavljamo nekja aktualnih preventivnih ukrepov.

Prišel je čas, ko morajo imeti naši jekleni konjički zimske gume, vedno aktualna je tudi tema o alkoholu, na vrata pa že trka veseli december in z njim povezana uporaba pirotehničnih izdelkov.

V nadaljevanju lahko preberete nekaj zanimivih dejstev o zgoraj naštetih tematikah in mogoče vas bodo ravno te besede nekoč usmerile k pravimi dejanji v danem trenutku…

Spoštovani bralci!

UDELEŽENCE V CESTNEM PROMETU BI RADI OPOZORILI NA:

1. ZIMSKE RAZMERE V CESTNEM PROMETU

Pozimi, ko so vremenske razmere nepredvidljive, moramo udeleženci v prometu, predvsem vozniki motornih vozil, računati na možnost hitre spremembe voznih razmer. Ob spremenjenih voznih razmerah je temeljni pogoj za varno udeležbo v prometu ustrezna zimska oprema motornega, pa tudi priklopnega vozila, za kar moramo pravočasno poskrbeti. V Republiki Sloveniji morajo imeti vozila med 15. novembrom in 15. marcem naslednjega leta (pozimi) in tedaj, ko se ob sneženju sneg oprijema vozišča ali je vozišče zasneženo, zaledenelo (ledna deska) ali poledenelo (poledica), predpisano zimsko opremo:

  • zimske pnevmatike na vseh kolesih ali
  • poletne pnevmatike in v priboru ustrezno velike snežne verige za pogonska kolesa ali verigam enakovredni pripomočki. Vozila s štirikolesnim pogonom morajo imeti v primeru stalnega pogona snežne verige vsaj za eno os in v primeru priklopljivega pogona vsaj za stalno vklopljeno os.

Pogoji za uporabo snežnih verig so izpolnjeni takrat, ko je na vozišču toliko snega, da pnevmatika med vožnjo ne pride v stik s površino vozišča (za pnevmatiko ostaja snežena sled).

Kanali dezena pnevmatik, ki štejejo v zimsko opremo, morajo biti globoki najmanj 3 mm.
Zimske pnevmatike so tiste pnevmatike, ki imajo na boku proizvajalčevo oznako “M+S” ali ”M.S” ali ”M&S”.

Voznik, čigar vozilo pozimi ali v zimskih razmerah nima ustrezne zimske opreme, se kaznuje v skladu z 29. členom Zakona o pravilih cestnega prometa (ZPrCP) z globo 40 evrov in če je zaradi tega oviran ali onemogočen promet, pa z globo 500 evrov. Vozniku se izreče tudi 5 kazenskih točk.  Pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, katerega voznik pozimi ali v zimskih razmerah ravna v nasprotju z določbami prvega, tretjega ali petega odstavka 29. člena ZPrCP se kaznuje z globo 1000 evrov, njihova odgovorna oseba pa z globo 120 evrov. Z enako višino globe (120 evrov) se za prekršek kaznuje tudi odgovorna oseba državnega organa ali samoupravne skupnosti, katerega voznik pozimi ali v zimskih razmerah ravna v nasprotju z določbami prvega, tretjega ali petega odstavka tega člena.

V skladu s 17. členom ZPrCP prepove policist nadaljnjo vožnjo in izloči iz prometa motorno ali priklopno vozilo, ki v zimskih razmerah nima predpisane zimske opreme ali če so na njem sneg, led, voda ali druge snovi, ki bi lahko vplivale na vozne lastnosti vozila ali ki bi se lahko raztresale ali razlivale z njega, ali če stekla vozila ali vzvratna ogledala niso čista. Izločitev vozila traja toliko časa, dokler se ne odpravijo razlogi, zaradi katerih je bila odrejena.


2. UŽIVANJE ALKOHOLA

Ker mnogi mesec december imenujemo tudi Veseli december, saj je v prednovoletnem času veliko novoletnih zabav, silvestrovanj in drugih javnih prireditev, vam svetujemo, da:

  • Vozite le trezni! Če boste uživali alkoholne pijače (ne glede na zaužito količino), se ne odločite za vožnjo v cestnem prometu.
  • Če ste uživali alkohol, naj vozi kdo, ki alkoholnih pijač ni užival, ali uporabite javna prevozna sredstva.

V Republiki Sloveniji je dovoljena stopnja največ 0,24 miligramov alkohola v litru izdihanega zraka.

 

Primer 1

80 kg težak moški popije liter piva, v katerem je 40 gramov čistega alkohola. Približno 70 odstotkov telesne teže so tekočine, na katere se porazdeli zaužiti alkohol. Torej se razdeli na 56 kg telesne teže. Če 40 gramov zaužitega alkohola delimo s težo telesnih tekočin, dobimo stopnjo koncentracije alkohola v krvi, ki znaša 0,71 gramov na kilogram krvi ali 0,34 miligramov v litru izdihanega zraka.

Primer 2

60 kilogramov težka ženska prav tako popije liter piva. Pri ženski pa tekočine predstavljajo le 60 odstotkov telesne teže, torej 36 kilogramov. Če 40 gramov alkohola delimo s težo, znaša ocena koncentracije alkohola v krvi 1,1 grama na kilogram krvi ali 0,52 miligramov v litru izdihanega zraka.

Vir: policija

 

PIROTEHNIKA

Vir: internet

Vse, ki v zadnjem mesecu ter v času božičnih in novoletnih praznikov ne vzdržite brez pirotehničnih sredstev pa bi radi opozorili na njihovo pravilno uporabo.

Zakon o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih razvršča pirotehnične izdelke za zabavo v naslednje kategorije:

  • kategorija 1 – ognjemetni izdelki, ki predstavljajo zelo majhno nevarnost, povzročajo zanemarljivo raven hrupa in so namenjeni uporabi v strnjenih naseljih, vključno z ognjemetnimi izdelki, ki so namenjeni uporabi v stanovanjskih zgradbah in drugih zaprtih prostorih. Tipični izdelki so bengalske vžigalice, pokajoči vložki za cigarete, pasje bombice, vžigalice s pokom itd.;
  • kategorija 2 – ognjemetni izdelki, ki predstavljajo majhno nevarnost in povzročajo nizko raven hrupa in so namenjeni uporabi na omejenih območjih na prostem. Tipični izdelki so  rimske svečke, majhna ognjemetna kolesa, bengalične bakle, baterije in kombinacije, rakete itd.;
  • kategorija 3 – ognjemetni izdelki, ki predstavljajo srednje veliko nevarnost in so namenjeni uporabi na prostem, na velikih odprtih območjih in katerih raven hrupa ni škodljiva za zdravje ljudi. Tipični izdelki so rimske svečke, ognjemetna kolesa, bengalične bakle, baterije in kombinacije itd.;
  • kategorija 4 – ognjemetni izdelki, ki predstavljajo veliko nevarnost in so namenjeni za uporabo le strokovno usposobljenim osebam (za poklicno uporabo) in katerih raven hrupa ni škodljiva za zdravje ljudi.

Uporaba pirotehničnih izdelkov kategorije 1, katerih glavni učinek je pok, je dovoljena le v času od 26. decembra do 2. januarja. Pri tem je potrebni upoštevati, da teh izdelkov ni dovoljeno uporabljati v strnjenih stanovanjskih naseljih, v zgradbah in vseh zaprtih prostorih, v bližini bolnišnic, v prevoznih sredstvih za potniški promet in na površinah, na katerih potekajo javni shodi in javne prireditve.

Prodaja, posest in uporaba ognjemetnih izdelkov kategorije 2 in 3, katerih glavni učinek je pok, je od leta 2008 prepovedana.

 

 

Vse, ki boste kljub vsemu uporabljali pirotehnična sredstva, pa opozarjamo, da ravnate po navodilih proizvajalca, upoštevate vse varnostne ukrepe in pirotehničnih izdelkov ne predelujete ali kako drugače z njimi eksperimentirate, da bi povečali učinek pirotehničnega sredstva. Vsako leto se namreč zgodi kar nekaj nesreč, pri katerih pride tudi do hudih telesnih poškodb.

Želimo vam kar najbolj prijetno praznovanje novoletnih praznikov, vendar ob tem ne pozabite na lastno varnost in na varnost vašega premoženja, za katero največ lahko storite prav vi sami.

V kolikor kljub vsej previdnosti vseeno postanete žrtev kaznivega dejanja, obvestite policiste na PP Dol. Toplice na tel. št. 07 3843890, po elektronskem naslovu pp_dolenjske_toplice.punm@policija.si ali na številko 113.

V kolikor pa želite, da se vodja policijskega okoliša zglasi pri vas doma, ker ste postali žrtev kaznivega dejanja, imate konkretne varnostne probleme na območju vaše lokalne skupnosti ali ker želite neformalni razgovor, pa lahko pišete na elektronski naslov edvard.kramar@policija.si.

 

VODJA POLICIJSKEGA OKOLIŠA

Edvard Kramar