Policija svetuje – poletje 2019

V času od 4. 6. 2018 do 4. 9. 2019 smo policisti s PP Dolenjske Toplice na območju občine Žužemberk obravnavali 20 kaznivih dejanj, in sicer:

  • 9 Tatvin,
  • 5 Velike tatvine (vlomi),
  • 1 Poškodovanje tuje stvari,
  • 1 Nasilje v družini,
  • 1 Goljufija,
  • 3 Grožnje

Pri kaznivih dejanjih vlomov in tatvin so storilci odnašali naslednje predmete: drva, mobilni telefon, oblačila, dokumente, akumulatorje, nahrbtnik, bančne kartice, gozdarski meter, zagozde, posode z gorivom, lahki priklopnik, štedilnik, prometni znaki, zlatnina, pokrovi strešnih nosilcev, tahografsko kartico voznika.

Navedena kazniva dejanja so bila storjena v naseljih Žužemberk, Dvor, Brezova Reber, Vrhovo, Žvirče, Brezova Reber, Drašča vas, Reber, Žvirče, Hinje, Dol. Kot, Sela pri Ajdovcu.

Glede na jesenski čas in s tem povečane vinogradniške in kmetijske dejavnosti občane pozivamo, da poskrbijo za svoje premoženje in samozaščitne ukrepe, saj se v času trgatve in z njo povezanih dejavnostih v vikendih in zidanicah pričakuje tudi povečanje števila kaznivih dejanj vlomov v navedene objekte. Storilci namreč vedo, da lastniki v svoje vikende v času trgatve prinesejo več vrst orodja, strojem in pripomočkov, ki so za storilce mikaven plen.

 

KROS MOTORJI IN VOŽNJA V NARAVNEM OKOLJU

Policisti opažamo, da se povsod, ne le v občini Žužemberk, veča število lastnikov kros motorjev, s katerimi se vozijo po vaseh, gozdovih, njivah, travnikih, pri tem pa z ropotom vznemirjajo prebivalce, sprehajalce in živali. Na PP Dolenjske Toplice prejemamo namreč vedno več prijav občanov, tudi lovcev, ki prijavljajo divjanje s kros motorji po gozdovih, travnikih in vaseh.

Če že imate ali nameravate imeti kros motor, morate vedeti naslednje:

  • kros motorja ne morete registrirati, saj ni namenjen vožnji po cestah in zanj tudi ni potreben vozniški izpit,
  • s kros motorjem se lahko vozite izključno po stezi, narejeni za vožnjo s kros motorji,
  • vožnja s kros motorji kjerkoli drugje v naravi je prekršek po Zakonu o ohranjanju narave (globa 100 eur),
  • vožnja s kros motorjem po cesti je prekršek po Zakonu o pravilih cestnega prometa (globa 500 eur).

 

MEDSOSEDSKI ODNOSI

Dobri sosedski odnosi so ključnega pomena za prijetno atmosfero v soseski. In rek, da je »dober sosed več vreden kot vsa žlahta,« drži. Policisti se pri svojem delu vse več srečujemo s problematiko slabih sosedskih odnosov, zaradi česar moramo nemalokrat posredovati. In zgodi se tudi, da soseda sploh ne vesta več, zakaj sta skregana, vesta le, da »morata« biti, ker so bili skregani že starši in stari starši zaradi sporov, ki izvirajo še iz časov, ko nas sploh še ni bilo.

Je medsosedski kreg res potreben? Je res vredno zapravljati življenje za dolgotrajne tožbe na sodiščih, plačevati drage odvetnike? Najlažje se je seveda skregati, vzdrževati dobre odnose s sosedom pa nekoliko težje.

Prenekateri sosedski spor ima elemente prekrška ali kaznivega dejanja in policisti bomo zoper kršitelje tudi ustrezno ukrepali.

Sosedje, bodite v dobrih odnosih. Sosed je namreč prvi, ki bo priskočil na pomoč, če bo to potrebno.

Če opazite karkoli sumljivega, kar bo zmotilo vaš mir in občutek varnosti, osebo ali vozilo, ki ne »paše« v vašo okolico, si zapomnite podrobnosti, zabeležite znamko in registrsko številko vozila ter nemudoma obvestite policiste na PP Dol. Toplice na tel. št. 07 3843890, po elektronskem naslovu pp_dolenjske_toplice.punm@policija.si ali na številko 113.

V kolikor pa želite, da se vodja policijskega okoliša zglasi pri vas doma, ker ste postali žrtev kaznivega dejanja, potrebujete pomoč ali nasvet policije, imate konkretne varnostne probleme na območju vaše lokalne skupnosti, želite predlagati ukrepe ali dejavnosti za izboljšanje varnosti v vašem okolju, ali ker želite neformalni razgovor, pa lahko pišete na elektronski naslov edvard.kramar@policija.si.

VODJA POLICIJSKEGA OKOLIŠA
Edvard Kramar