Načrti za v prihodnje so in z zagonom, ki ga kažemo, ni bojazni, da nam ne bi uspelo!

KD Dvor 01Sporočilo za javnost po Občnem zboru Kulturnega društva Dvor

Člani Kulturnega društva Dvor smo se v četrtek, 17. marca 2016, zbrali na letnem Občnem zboru. Na veselje vseh, je potekal v večnamenski dvorani na Dvoru, ki je bila do sedaj zaprta za vsakršno koli dejavnost.

S sicer kratkih dnevnim redom, je Občni zbor potekal konstruktivno. Pregledali smo realizacijo lanskih dogodkov, potrdili finančni plan društva in izbrali nove predstavnike člane društva. Sedaj že bivši predsednik, Bogdan Murn, je za novo predsednico predlagal Vesno Može, za tajnico društva Jadranko Meglen, posle blagajnika pa bo še vedno opravljala Tanja Plut. Predlog je bil soglasno sprejet.

KD Dvor 02Preteklo leto smo bili v društvu zelo dejavni. Najodmevnejši dogodek je bila marčevska slavnostna prireditev ob 60. letnici obstaja Kulturnega društva Dvor.  Prireditev je potekala v prostorih EPC Železolivarne na Dvoru. Z bogatim kulturnim programom so sodelovali člani Mešanega pevskega zbora, Vokalna skupina Dvorjani, otroci iz Osnovne šole Dvor, podmladek KD Dvor s kratko igro, harmonikaši ter literati društva upokojencev Dvor. Namen, da prireditev postane večgeneracijska, s čim več domačimi društvi – je uspel!

Pohvalimo se lahko tudi s tradicionalnim »Pohodom po poti Janeza Kmeta« ki vsako leto privede vse več pohodnikov od blizu in daleč. Tudi za naše najmlajše nismo pozabili, saj smo organizirali, sedaj že tradicionalno, pustno rajanje za otroke.

KD Dvor 03Člani Mešanega pevskega zbora Dvor in Vokalna skupina Dvorjani so se v letu 2015 odzvali povabilu in popestrili s petjem dogodke: Občni zbori društev, prireditve, proslave, družabna srečanja, sodelovali so na božičnih koncertih, na literarnih večerih, na občinskem prazniku, peli v domovih za starejše, na poroki, na osebnih jubilejnih praznikih v domačem kraju, okolici in širom po Sloveniji. Zbor ima pripravljenih v programu veliko slovenskih ljudskih in umetnih pesmi za različne priložnosti in celovečerne koncert. Prepevajo pesmi  Foersterja, Premrla, Pahorja, Simonitija, Ipavca, Šoupala, Danga, Kumra in drugih. Izbor pesmi je izredno ubran in pritegne mnogo ljubiteljev zborovskega petja. Vse to jim daje veliko potrditev in vzpodbudo za njihovo nadaljnje delo.

Vse člane Kulturnega društva Dvor veže prijateljstvo, skupno druženje v prostem času in delati dobro  za domači kraj. Načrti za v prihodnje so in z zagonom, ki ga kažemo, ni bojazni, da nam ne bi uspelo!

Če čutite podobno kot mi in imate željo po sodelovanju se nam pridružite! Veseli bomo novih članov!

Jadranka Meglen, članica KD Dvor

Foto: Marko Klinc in Jadranka Meglen