Na skupščini Gasilske zveze Novo mesto tudi o gasilskem poligonu

V mesecu maju je gostilni Pri gradu potekala 67. redna skupščina Gasilske zveze Novo mesto, katere gostitelj je bila Občina Žužemberk. Udeležilo se jo je preko 70 predstavnikov iz skoraj vseh dolenjskih gasilskih društev.

Na skupščini so bila predstavljena in potrjena letna poročila o delovanju zveze v preteklem letu ter program dela za tekoče leto, nato pa so besedo dobili tudi gostje. Prisotne je v imenu Občine Žužemberk pozdravi župan Jože Papež in jim namenil nekaj spodbudnih besed za aktivnosti, ki jih zveza in posamezna društva izvajajo.

Med nagovori je beseda nanesla tudi na žužemberški gasilski poligon. Poveljnik Gasilske zveze Slovenije za dolenjsko regijo g. Martin Lužar je prisotne seznanil, da so bili v načrtu trije poligoni; v Grosuplju, v Hrastniku in v Žužemberku. Izvedena sta bila dva razpisa, a so prejete ponudbe presegale zagotovljena sredstva. Tako je v gradnji le grosupeljski poligon, hrastniški in žužemberški pa še vedno čakata na »boljše čase«. Župan Jože Papež je poudaril, da je Občina Žužemberk že lani prenesla stavbno pravico na gasilsko zvezo in da so na potezi oni. Dejal je, da postopek traja predolgo in naj gasilska zveza vendarle nekaj ukrene. Predlagal je, da javni razpis izvedejo po odprtem postopku ali k oddaji ponudbe povabijo lokalne gradbenike, ki bi poligon zgradili v okviru njihovega proračuna. V nasprotnem primeru pa naj vrnejo stavbno pravico in bo poslovno cono na Kleku namenil drugim dejavnostim. Na občino namreč vsakodnevno prihajajo investitorji, ki bi prostor z veseljem izkoristili za različne poslovne namene. Gospod Martin Lužar je zagotovil, da bo informacije prenesel vodstvu Gasilske zveze Slovenije in upa, da se gradnja poligona čim prej prične.

Poslovna cona na Kleku je v letu 2021 postala v celoti v lasti Občine Žužemberk. Izdelan je čudovit projekt za ureditev zapuščenega kamnoloma, a se interesi vpletenih ves čas spreminjajo oz. se pojavljajo takšne in drugačne ovire. Upam, da bo projekt čim prej ugledal luč sveta in da območje čim prej zapolnimo s privlačnimi vsebinami za vse generacije.

RZ
Foto: Vlado Kostevc in RZ