Mažorete v Žužemberku

Pa smo dočakali. Odprte dvorane in tekmovanja.

Kljub temu, da nam je korona za dve leti zaprla vrata, so naša dekleta pridno trenirala. Sprva preko video povezav, nato so se vrnile v telovadnice in izpopolnjevale svoje znanje.

Prvi rezultati so se pokazali že decembra 2021, ko sta se dve naši mažoretki Anarisa in Manca, s kočevsko skupino Urshinih mažoret udeležili mednarodnega tekmovanja Christmas fairytale v Crikvenici. Dekleta so tam v skupinski točki s POM POM cofi dosegle prvo mesto v svoji kategoriji.

9. aprila 2022 je potekalo 3. mednarodno tekmovanje mažoretne in twirling tehnike Kočevje open. V Kočevju so svoje znanje med slovenskimi in tujimi pokazale tudi mažorete Žužemberk in Urshine mažorete. Tekmovanje je potekalo v 35. kategorijah. Mažorete Žužemberk so tekmovale v 6. kategorijah in si priplesale 3 x srebro in 4 x bron. Anarisa in Manca, ki tekmujeta še v skupini s POM POM cofi, z Urshinimi mažoretami, pa še zlato medaljo.

Na vsa dekleta smo zelo ponosni in se veselimo uspehov, ki jih še čakajo.

Hvala tudi vsej ekipi, ki stoji za dekleti.

MAŽORETE ŽUŽEMBERK:

  • Acrobatic baton junior, 2. mesto, Zara Nahtigal Lavrič
  • Trio palica kadet, 2. mesto, Ela Črnigoj, Helena Kondić, Sara Gliha
  • Mini formacija palica kadet, 2. mesto, Manca Kuhelj, Jasmina Kovič, Neja Škufca, Sarah Mačković
  • Solo palica otroci, 3. mesto, Nuša Škufca
  • Solo palica kadet, 3. mesto, Manca Kuhelj
  • Duo palica kadet, 3. mesto Anarisa Barle, Manca Kuhelj
  • Solo POM POM junior, 3. mesto Zara Nahtigal Lavrič
  • Formacija POM POM kadeti, 1. mesto, Urshine mažorete z Anariso Barle in Manco Kuhelj

 

Besedilo: Anita Ana Kuhelj