Iz občnega zbora konjerejcev

Leto je naokoli in člani konjerejskega društva Suha krajina so se zbrali na rednem letnem občnem zboru društva v gostišču Štupar na Dvoru. Po pozdravu predsednika je bilo izvoljeno delavno predsedstvo. Podana so bila poročila predsednika, blagajnika, pomočnika gospodarja. Predstavljen je bil letni delavni in finančni plan.

V nadaljevanju sta bila izvoljena nov tajnik društva, je Jozo-Jole Andrijanić ter gospodar koče Anton Jalovec, pomočnik pa Miha Štravs. Sprejet je bil nov član društva, generacija mladih in sicer Aleks Bradač. Po razpravah in potrditvah so dobili besedo gosti, med katerimi je bil žužemberški župan Jože Papež, ki je nekaj spodbudnih besed posvetil društvu in aktualni tematiki občine. Besedo so dobili tudi gosti iz drugih sorodnih društev Dolenjske in Bele krajine (Društvo Martina Krpana, KD Trebnje, Društvo prijateljev konj Višnja gora, KD Semič) s katerimi se največ družimo in seveda z željo da se to druženje tudi nadaljuje.

Sledila je večerja z druženjem ob dobri hrani in kapljici gostujočega gostišča Štupar.

Jole Andrijanić