Hinjska jezera »Močile«

jezeraMocile (3)Južno od vasi Hinje v Suhi krajini leži kraj, ki mu domačini pravijo Močile. Ob vznožju hriba in v lapornatih tleh leži studenec, ki polni manjše jezero, katerega voda se nato pretaka v nižje ležeča jezerca. Studenec tudi v najbolj sušnih mesecih ne presahne, po tem je tudi najverjetneje kraj dobil ime Močile.

Nekoč so vaščani v Močile gonili napajati živino, prali perilo, otroci pa so se učili plavati in se igrali ob, na in v vodi. Danes se voda ne uporablja več za pranje perila in tudi ne za napajanje živine, razen nekaj okoliških živali, ki se v poletnem času pasejo v bližini. Otroci pa se že dolgo let ne učijo več plavati v vaških »lužah«. Zaradi ne uporabe vode in opuščanja kmetovanja se je okolica Močil zarasla in je dostop do jezerc postal skoraj nemogoč. Zato so vaščani leta 2009 z delovnimi akcijami uredili okolico studenca in jezer z dostopno potjo, klopmi, ograjami ter pomolom. Z ureditvijo in ponovno oživitvijo Močil se je tudi pokazal pozitiven odnos domačinov do naravnih lepot domačega okolja, katerega so nekoč naši predniki znali ceniti. Danes pa ob hitrem tempu življenja vse manj cenimo in pozabljamo na lepote domačega okolja, očitno pa prebivalci Hinj še znajo ceniti in spoštovati naravne danosti in lepote domačega kraja.

Izredno lepo urejen prostor za sprehode in druženje ob opazovanju narave in ribic v jezeru, kar kliče po obiskovalcih, da si naberejo moči v prijetnem ter mirnem ambientu neokrnjene suhokranjske narave.

McM