Brezplačni prevozi za starejše

Občina Žužemberk je na pobudo občanov in svetnikov pred pol leta uvedla brezplačne prevoze za starejše. Ti so namenjeni občanom za dostop do zdravstvenih, bančnih, poštnih, upravnih in drugih nujnih storitev. Opravljajo jih prostovoljci, ki imajo na voljo občinsko vozilo, storitev pa se po predhodnem naročilu izvaja vsak dan, v nujnih primerih tudi ob sobotah, nedeljah in praznikih.

Brezplačni prevozi so namenjeni tistim, ki drugih možnosti nimajo, za prevoz pa se je potrebno vsaj dva dni prej naročiti v tajništvu občinske uprave (v delovnem času). Stroške vozila in goriva pokriva občina, morebitne parkirnine pa uporabnik. Ob tem se iskreno zahvaljujemo vsem prostovoljcem, ki svoj prosti čas namenjajo za pomoč sokrajanom. Zahvala pa velja tudi domačim gostincem, ki so se odzvali na povabilo občine in prostovoljcem podarjajo malice. Hvala vam!

Več v naslednji številki Suhokranjskih poti.

Rok Z.