Žužemberška ekipa PP in CV najboljša v preverjanju usposobljenosti prve pomoči in civilne zaščite

Maja 2023 je bilo regijsko preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči in civilne zaščite. Izmed vseh sedmih ekip je bila najboljša ekipa PRVE POMOČI in CIVILNE ZAŠČITE (na kratko PP in  CZ) Žužemberk. O tem sva spregovorila s članom ekipe Janijem Kranjcem.

 

  • Jani, iskrene čestitke za prvo mesto na regijskem tekmovanju. Povej, kje se je to tekmovanje izvajalo in kaj so na preverjanju usposobljenosti preverjali oz. ocenjevali.

 

Najlepša hvala. Preverjanje je potekalo 27. maja na Mirni. Sodelovalo je 11 ekip z Dolenjske in Bele krajine, ki smo preverjali in utrdili svoje znanje, od tega se nas je pet potegovalo za državno tekmovanje.

Vsako leto se na tekmovanju preverja usposobljenost, znanje in izurjenost v prvi pomoči poškodovancem in nenadno obolelim osebam, skrb za varnost, sodelovanje, komunikacija, spretnost, iznajdljivost in praktičnost. Na letošnjem preverjanju so bili na štirih delovnih mestih pripravljeni realistični scenariji, vsak je časovno omejen na 10 minut, na katerih je bilo potrebno skupaj oskrbeti 16 poškodovancev oz. nenadno obolelih oseb. Primeri poškodb oz. stanj, ki so bili so na preverjanju: poškodba medenice, gležnja, udarnina glave, srčni infarkt, oživljanje nosečnice, znižan krvni sladkor pri sladkornem bolniku, anafilaktična reakcija, tujek v dihalne poti, ugrizna rana.

 

  • Kdo je bil organizator tekmovanja?

Preverjanje so organizirali Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Izpostava Novo mesto, Območno združenje Rdečega križa Trebnje in Občina Mirna v sodelovanju z lokalnimi prostovoljnimi gasilskimi društvi.

 

  • Koliko vas je v ekipi in kdo ekipo sestavlja?

Smo ekipa prve pomoči civilne zaščite Žužemberk (PP CZ Žužemberk), v katerih nas je 5 stalnih članov, željnih obnavljanja in nadgrajevanja znanja ter druženja. Poznamo se že od samega začetka formiranja ekipe, od leta 2014. V ekipi smo Nataša Kranjc, Jerneja Filipič, Gregor Longar, Stanko Miklavčič in Jani Kranjc.

 

  • Preverjanje je tekmovalne narave. Na kaj morate biti najbolj pozorni in usmerjeni za doseganje dobrega rezultata? Je od vodje ekipe odvisen rezultat na preverjanju usposobljenosti?

Kar se tiče tekmovanja, je boljši tisti, ki zbere več točk. Število točk je odvisno, kako ustrezno si oskrbel poškodovano oz. obolelo osebo in če si pri tem izvedel vse potrebne ukrepe. Kako uspešni smo na preverjanjih je posledica usposobljenosti in sinhronosti celotne ekipe, vsak član s svojim znanjem in osebnostnimi lastnostmi doprinese svoj del, s čimer se dopolnjujemo. Naloga vodje je, da sprva zbere vse potrebne informacije o dogodku, da ustrezno vodi ekipo, ima nadzor nad celotnim dogajanjem, izvaja triažo in komunicira z ostalimi reševalnimi službami (gasilci, zdravstvenim osebjem, policijo, …)

 

  • Koliko delovnih točk ste imeli in katera je bila za vas največji izziv?

Na štirih delovnih točkah smo morali v omejen času 10 minut oskrbeti 16 poškodovancev. Največji izziv že pred samim preverjanjem je bil ta, kako bomo kot 5 članska ekipa konkurirali ostalim, v katerih je 6 članov. Ravno zaradi omejenega časa in manjšega števila rok je potrebno hitro ukrepanje in iznajdljivost, kar nam s pridobljenimi izkušnjami in ob adrenalinu, v danih situacijah lepo uspeva.

 

  • Kako se ocenjuje tako preverjanje usposobljenosti?

Vsaka poškodovana oz. obolela oseba ima svojega ocenjevalca, ki ima pri sebi ocenjevalne liste, na katerih so kriteriji, kaj vse moramo vprašati, izvesti. Ocenjuje se sam pristop do osebe, skrb za varnost sebe, pacienta, uporaba ustrezne opreme, prepoznava poškodbe, obolenja in ukrepanje. Ob ustrezni oskrbi se dodelijo točke, ob neustrezni tudi minus točke. Letošnja posebnost je bila ta, da so bile namenjene dodatne točke za iznajdljivosti, da si v dani situaciji izvedel nekaj, kar je izstopalo od ostalih.

 

  • septembra 2023 sta se na državno preverjanje uvrstili vaša ekipa in ekipa PP OZ RKS Novo mesto. Boste imeli za to preverjanje kake posebne priprave?

Zaradi posledic naravne nesreče, ki so prizadele Slovenijo, je letos odpovedano državno preverjanje znanja iz prve pomoči, ki je bilo predvideno v Zagorju ob Savi. Tudi sicer nimamo posebnih priprav za ostala preverjanja. Znanje, ki smo ga pridobili sprva na tečaju, na vsakoletnih preverjanjih obnavljamo, pred samimi regijskimi preverjanji se nekajkrat dobimo s trenerjem Alešem Jakšo, s katerim sodelujemo od začetka ustanovitve naše ekipe. Takrat gremo skozi možne scenarije, primere poškodb, obolenj. Med seboj se veliko pogovarjamo, kako bi v realnosti ukrepali ob določeni situaciji, na ta način utrjujemo teoretično znanje, hkrati pa na vajah s pomočjo prostovoljcev ponovimo praktični pristop.

 

 

Jani, vaši ekipi še enkrat čestitam za uvrstitev na preverjanju, ki je prav gotovo rezultat trdega dela in sinhronega in konstruktivnega sodelovanja članov ekipe. V bodoče vam želim še veliko uspeha na teh tekmovanjih in seveda čim manj takšnih prigod  v realnem življenju.

 

Pripravila: Jadranka Meglen

Foto: Arhiv ekipe PP in CZ ŽBK