Zbor članov Društva podeželske mladine Suha krajina

V petek, dne 16. marca 2018 je bil v Srednjem Lipovcu 12. zbor članov Društva podeželske mladine Suha krajina. V naselju z okoli sto prebivalci so »Podeželci« pripravili svoj zbor v dveh delih. Uradni del se je z malo zamude začel ob 18. uri. Prisotno je bilo deset članov in trije gostje. Drugi so zaradi zgodne ure in domačih del prihajali z zamudo.

Po uvodni slovenski himni je prisotne pozdravila predsednica društva Urška Skube in predlagala delovno predsedstvo. Člani so soglasno potrdili predlog z dvigom rok in zbor so vodile predsednica Karmen Koncilja in članici Eva Skube in Nina Koncilja. Verifikacijska komisija je ugotovila, da so sklepčni in sledila so poročila.

Poročilo o izvedenih akcijah v predhodnem letu je podala predsednica Urška. Akcij je bilo veliko. Zvedeli smo, da je ekipa na regijskem tekmovanju društev podeželske mladine na kmečkih igrah zasedla 2. mesto in napredovala na republiško tekmovanje. To je velik uspeh za naš kraj. Težava pa je v tem, da so morali vse stroške v zvezi s tekmovanji in ostalimi akcijami kriti iz lastnega žepa. Blagajna je bila v glavnem prazna. To smo natančno izvedeli iz blagajniškega poročila, kjer je na koncu leta nastala finančna luknja. Nadzorni odbor ni imel posebnega dela, ugotovil je le, da so vsa dela potekala v skladu s pravilnikom. Plan za leto 2018 je prebrala predsednica Urška Skube z grenko pripombo, da plana mogoče ne bo možno v celoti izpeljati, ker je v društvu močan osip članov in obstaja bojazen, da ne bodo obstali do konca leta. Kljub vsemu je plan dela obsežen in bogat, mladina pa zagnana in verjame v svoje uspehe.

Sledile so volitve novih organov društva, saj je mandat dosedanjemu predsedstvu potekel. Za predsednico je bila soglasno izvoljena Urška Skube, ki bo tako lahko še naslednji mandat »štukala« kraj s krajem.

Častni gost Jože Šteingel, podžupan občine Žužemberk, je izrazil željo, da društvo še naprej deluje, da so lansko leto zamudili razpis za finančno pomoč in, da je njegova telefonska številka vedno na razpolago. Da bo pomagal kolikor bo v njegovi moči. Na občini je tudi zadolžen za delovanje družbeno političnih organizacij, kar DPM Suha krajina zagotovo je. Zaželel je še naprej uspešno delovanje društva.

Gost Miran Jenko, član uredniškega odbora Suhokranjskih poti je prav tako pohvalil delovanje društva in zaželel veliko uspehov.

Gost Janez Mulak iz regijskega združenja Slovenske podeželske mladine je povedal, da je v kmetijstvu prihodnost, da so mladi kmeti združeni po področjih in prav tako zaželel uspešno delovanje DPM Suha krajina.

Točka »razno«, je več ali manj ostala prazna, se bo pa napolnila v neuradnem delu zbora članov ob prigrizku in napitkih, ki jih je pripravil aktiv društva podeželske mladine Suha krajina. Želimo vam še veliko uspehov, saj ste dokazali, da zmorete.

Miran iz Boršta