Starševska iniciativa za Waldorfsko šolo na Dolenjskem

Waldorfska šola omogoča otrokov celovit razvoj. Waldorfski učno-vzgojni proces izhaja iz poznavanja in upoštevanja otrokovega duhovno-duševnega in fizičnega razvoja, njegovega povezovanja s svetom odraslih in okolja, v katerem otrok biva. Skozi proces waldorfske pedagogike otroci zrastejo v odgovorne, ustvarjalne, socialne in zrele svobodne osebnosti.

 V Sloveniji so Waldorfske osnovne šole in vrtci v Ljubljani, na Štajerskem in Gorenjskem. Poleg tega so waldorfski vrtci še na Primorskem.

 Skupina staršev se je odločila, da je nastopil čas, da del waldorfske družine postane tudi Dolenjska. Prvi, drobni koraki so narejeni. Povsod po svetu pobuda za ustanovitev Waldorfske šole ali vrtca pride s strani staršev in aktivnosti do ustanovitve šole ležijo predvsem na starših. Ob strani nam bo na vsakem koraki s strokovnimi napotki stala Waldorfska šola iz Ljubljane.

Če ste pripravljeni nekaj svojega prostega časa nameniti aktivnostim pri ustanavljanju Waldorfske šole na Dolenjskem, se nam pridružite in nas kontaktirajte po e-pošti na waldorfdolenjska@gmail.com.

Veseli bomo vsakega odziva, s katerim boste izkazali svoje zanimanje za ustanovitev Waldorfske šole na Dolenjskem.