Regijsko srečanje ekip prve pomoči RK in CZ

V soboto, 21. oktobra, v Ždinji vasi v Novem mestu, je Območno združenje RKS Novo mesto organiziralo 1. regijsko srečanje ekip prve pomoči RK in CZ. Povabljene so bile vse obstoječe ekipe prve pomoči, srečanja pa so se udeležile ekipe PP RK Metlika, PP CZ Žužemberk in Šmarjeta in ekipi PP OZ RKS Novo mesto.

V uvodnem delu nam je predstavnik URSZR Izpostava Novo mesto, Luka Hrovat, predstavil sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v RS. Ekipe prve pomoči so pomemben člen v sistemu CZ, sestavljene iz prostovoljcev, vključijo pa se v primeru naravnih in drugih nesreč, ko javni zdravstveni sistem ne zadostuje. Poudarjeno je bilo, da so za ustanovitev ekip prve pomoči CZ pristojne občine in da namenijo del sredstev za stalno usposabljanje in opremljanje ekip prve pomoči.

Da bi dan čim bolj izkoristili, smo vključili tudi vajo. Člani ekip prve pomoči so se razdelili v pet skupin po štiri do pet članov. Uprizorili smo delovno nesrečo v gozdu, kjer je bilo potrebno nuditi prvo pomoč poškodovancem. Ekipe so nudile prvo pomoč poškodovancem z različnimi poškodbami in stanji npr. s poškodovano glavo in hrbtenico, nezavest, opitost, napad panike. Vsi udeleženci so lahko ponovili oskrbo in osvojili tudi novo znanje. Dopoldan smo zaključili s kosilom in druženjem. Da smo vajo uspešno izpeljali se moramo zahvaliti PGD Ždinja vas in predavateljema prve pomoči Petru Černetu in Barbari Staniša. Naslednje srečanje bo drugo leto, tretjo soboto v oktobru. Upamo, da se bo odzvalo še več ekip prve pomoči RK in CZ.

Foto: skupinska slika vseh sodelujočih na 1. regijskem srečanju ekip prve pomoči RK in CZ

Zapisala Barbara Ozimek