Ratje: V iskanju kompromisa med spomeniškim varstvom in vaščani

Vas Ratje je mala vasica, kjer so hiše razporejene v krogu okoli cerkve in zelenic v vasi. Nekoč so bile tukaj majhne hiše, zložene ena zraven druge, z majhnimi okni, obrnjenimi proti vasi. Ker vaščani niso bili ravno bogati, se večino vasi ni razvijalo skladno s trendom gradnje, saj ni bilo nikogar, ki bi gradil. Tako je veliko hiš samevalo in prav zaradi tega sta se ohranili njihova oblika in izgled vse do današnjega dne. Danes pa lahko zapazimo tudi nove hiše in mlade družine, kar nakazuje, da se je trend propadanja vasi ustavil.

Ravno zaradi svojega unikatnega izgleda je vas Ratje prišla pod okrilje spomeniškega varstva. Leta 2008 je bil v OŠ Prevole organiziran sestanek, na katerem je bilo vaščanom razloženo, da je pod okriljem spomeniškega varstva le cerkev, ostali objekti v vasi pa ne. To je bil razlog, da so vaščani pozabili na njihovo “prisotnost” v vasi. Letos je nov vaščan želel pridobiti gradbeno dovoljenje za novogradnjo in naletel na nemalo težav, ena izmed teh je bila tudi pridobitev podpisa s strani spomeniškega varstva. Zato smo se vaščani obrnili na občino in zaprosili za sestanek s predstavniki spomeniškega varstva, da razrešimo nesoglasja.

Predstavniki občine in spomeniškega varstva so Ratje obiskali v ponedeljek, 15. 2. 2021. Skupaj smo si ogledali vas, predstavili smo jim svoje želje in spoznali njihov pogled na problem. Predstavili so nam posebnosti, ki jih mi ne opazimo, saj se z njimi srečujemo vsakodnevno, prav tako pa so podali tudi nekaj novih informacij in predlogov o ureditvi izgleda vasi. Na primer, v vasi imamo najstarejši kozolec v Sloveniji, a tega ni nihče vedel. Skupaj smo prišli do zaključkov, da sodobna gradnja ne more biti enaka kot nekoč, saj se ljudje ne vozijo več z vozovi ali pa samo pešačijo. Pri hiši mora biti prostor tudi za pot, po kateri se pelje traktor. Prav tako pa je jasno, da hiša v jedru vasi ne sme pretirano izstopati in kaziti izgleda celotne vasi.  Sama usklajevanja glede raznih podrobnosti pa potekajo individualno med lastnikom in spomeniškim varstvom.

Predstavnika spomeniškega varstva bosta pripravila analizo vasi Ratje, ki nam jo bosta predstavila nekje v spomladanskih mesecih, prav tako bomo ostali v stiku tudi z občino, da vas umestimo v prostorski plan oz. določimo, kako se vas lahko razvija. Verjamem, da bomo z dobro komunikacijo z vseh strani dosegli skupen kompromis o tem, kako ustvariti lepe pogoje za življenje in hkrati živeti v prijetnem in posebnem okolju.

Da vas obdrži svojo avtohtono obliko je seveda odvisno od vaščanov. Če jim za te zadeve ni mar, bo s časoma vas postala pač klasična, brez duše in posebnosti. Vsi, ki smo kdaj potovali po Sloveniji (in tujini), smo lahko občudovali različne načine gradnje hiš in izglede vasi. Poznamo alpski izgled hiše, istrske kamnite hiše, prekmurski način gradnje …. Če nikjer nebi upoštevali nekih usmeritev, bi bilo povsod enako. Si tega želimo?

Nika