Pričakovani zastoj pri prevzemanju odpadnih nagrobnih sveč

Komunala Novo mesto že vse od polletja letošnjega leta zaznava zastoj pri prevzemanju odpadnih nagrobnih sveč (ONS). Težave se še dodatno stopnjujejo z začetkom izvajanja t.i. interventnega ukrepa, ko so se začele odstranjevati nakopičene zaloge iz preteklih obdobij, kar pa je povzročilo skoraj popolno zaustavitev rednih odvozov. Po prvo novembrskih praznikih je bil tako odobren le en prevzem sveč za celotno območje delovanja komunale, skladišče v zbirnem centru pa je napolnjeno do roba zmogljivosti. Posledično bodo tudi v mesecu decembru odvozi iz pokopališč omejeni.

Žal bomo vsi morali sprejeti dejstvo, da v letošnjem letu zagotovo ne bomo dobili potrditev naročila odvoza, obstaja tudi velika verjetnost, da bo prvi odvoz šele nekje v drugi polovici meseca januarja prihodnje leto. Vemo pa, da se ONS praktično na vseh pokopališčih že kopičijo okoli zabojnikov.

Občina Žužemberk je že pozvala skrbnika pokopališč, da nastavi dodatne vreče, kamor lahko začasno odlagate ONS.

Vse občane pozivamo, da zmanjšate uporabo nagrobnih sveč in se v spomin na pokojne poslužujete bolj ekoloških alternativ. Hvala za razumevanje.