Povabilo k sodelovanju

MintransparentMeva že več kot dve leti odkar se je na svetovnem spletu pojavila stran Suhokranjske novice. Gre za novičarsko stran, ki omogoča vsakemu posamezniku, da s pomočjo urednika objavi kaj zanimivega, novega, turističnega, športnega, kulturnega … iz domačega kraja. V tem času so k sodelovanju že pristopili posamezniki in društva, s tem sporočilom pa k sodelovanju vabim tudi vas.

Kako poteka objava vašega prispevka?
Prispevanje vsebine je zelo preprosto. Sestavek z morebitno fotografijo ali več zgolj pošljete na elektronski naslov info@suhokranjske-novice.com. Prejel ga bo urednik, ki ga bo pripravil in objavil v najkrajšem možnem času.

Zakaj Suhokranjske novice?
Omenjena stran je odlična priložnost za brezplačno promocijo. S hitro objavo vsebine lahko društva, skupine, šole in posamezniki promovirate svoje dogodke, širši množici le predstavite kako pridni in uspešni ste, se pohvalite kaj dobrega ste storili, leto2povabite občane na izobraževanja, prireditve, tekmovanje, itd. S pomočjo spleta se v današnji računalniški dobi glas širi najhitreje!

Sploh kdo obišče to stran?
Statistika kaže, da stran obišče 1500 in več obiskovalcev iz Slovenije in celo nekaj iz tujine. Seveda je število obiskov odvisno od vsebine; več prispevkov – več obiskovalcev. Za promocijski namen imamo tudi transparent, ki je ob dogovoru z organizatorji prireditev izobešen na prizorišču. Aktivna je tudi facebook stran.

Imamo svojo spletno stran, zakaj bi podvajali vsebino?
Večina že ima svojo spletno ali vsaj facebook stran, kjer se predstavljate oz. obveščate svoje sledilce. Vsebino res ni potrebno podvajati, lahko pa preko Suhokranjskih novic prejmete dodatne obiskovalce na svojo stran tako, da pri nas objavite le povzetek in povezavo na vaš izvorni članek. Suhokranjske novice namreč privabljajo širšo množico ljudi iz vseh starostnih skupin in niso omejene na specifičen segment, ki običajno zajema le sledilce posameznega društva, organizacije, šole, skupine …

vecKot2014aPogoji sodelovanja?
Posebnih pogojev praktično ni! Zaželeno je le, da se vsebina prispevka vsaj malo navezuje na Suhokranjce, ne vzbuja nikakršnega sovraštva in ni namenjena promociji profitnih organizacij.

Prednosti?
* aktualna vsebina
* aktualni koledar dogodkov
* brezplačna promocija neprofitnih organizacij
* vse informacije na enem mestu
* …
* …

Torej, če vas je zgornji sestavek prepričal k sodelovanju, potem se že veselimo vaših člankov, javnih vabil in ostale informativne vsebine v elektronskem nabiralniku info@suhokranjske-novice.com, kjer lahko dobite tudi dodatne informacije.

PS.: Ne pozabite na tiskan medij Suhokranjske poti. Tega ureja in izdaja občina.