Pogodba za obnovo Auerspergove železarne končno podpisana

Obnovo, rekonstrukcijo in dograditev Auerspergove železarne Dvor bo izvedel izbrani ponudnik javnega naročila, koroško gradbeno podjetje Kograd IGEM. Na podpisu pogodbe sta bila poleg podpisnikov pogodbe, ministra za kulturo dr. Vaska Simonitija in direktorja gradbenega podjetja Branka Poberžnika, prisotna še župan Občine Žužemberka Jože Papež in poslanka Državnega zbora Anja Bah Žibert.

Železarna Auerspergovih knezov na Dvoru pri Žužemberku – njeno območje je razglašeno za kulturni spomenik državnega pomena – je leta 1796 začela delo kot klasična fužina, okoli leta 1820 pa se je preoblikovala v največjo železolivarno na ozemlju južno od Alp. Gre za enega najpomembnejših nekdanjih industrijskih obratov na Dolenjskem.

Namen projekta je ohranjanje kulturne dediščine in preprečevanje njenega propadanja ter dvig ozaveščenosti prebivalcev o pomenu biotske raznovrstnosti in kulturne dediščine v regiji Jugovzhodna Slovenija. V okviru projekta bo vzpostavljena sodobna in inovativna interpretacija območja Natura 2000. Tako bosta zagotovljeni kakovostna interpretacija in sinergija med naravovarstvenimi učinki, ohranjanjem kulturne dediščine in javno dostopnostjo.

Nosilec projekta je Ministrstvo za kulturo, partner v projektu je Zavod za varstvo narave, ki je zadolžen za pripravo programskih vsebin naravovarstvene razstave. Pri projektu sodeluje tudi Zavod za varstvo kulturne dediščine Novo mesto in Dolenjski muzej, ki hrani obsežno zbirko železolivarskih izdelkov, izdelanih v Auerspergovi železarni Dvor.

Predvidena investicijska vrednost projekta je 2.294.469,27 evrov (vključno z DDV). Ministrstvo bo projekt sofinanciralo s 77.234,64 evra. Sredstva v višini 1,7 milijona evrov bo prispeval Evropski sklad za regionalni razvoj.

vir: Ministrstvo za kulturo