Občni zbor radiokluba Žužemberk

Enkrat letno se člani društev  dobimo  na občnem zboru, poslušajo poročila o delu, materialno finančnem  poslovanju in sprejmemo sklepe za uspešno delo v prihodnje.

Člani radiokluba Žužemberk  smo se zbrali 13. marca,  v prostorih društva,  na Grajskem trgu 26. Čeprav nam je zagodla nova situacija v zdravstvu,  smo bili sklepčni, saj  se je  zbora udeležilo več kot polovica članov in en povabljen gozd. Poročilo o delu je podal predsednik društva Dušan Mikec,  poročilo o finančni situaciji je prebral blagajnik Jože Krese, poročilo nadzornega odbora pa je prebral Uroš Podbrežnik.  Plan nismo  v celoti realizirali saj ni  bilo proračunskih sredstev, ki jih običajno dobimo za delo od občine. Nabavili smo radijsko postajo za potrebe  zaščite in reševanje, saj smo pogodbeno vezani z občino za delo v kriznih situacijah, ko odpovejo druge komunikacije. Člani so potrdili poročilo in sprejeli plan za leto 2020 s poudarkom, da je potrebno zagotoviti sredstva, ki so nujno potrebna, da bi bili operativni  in zmožni delovati, ko odpovejo druge komunikacije in ostanemo  brez energije.  Oprema in pripomočki so bili planirani za leto 2019, a zaradi premajhnih finančnih sredstev tega nismo realizirali.

Gost na zboru je bil Jole Andrijanič član DU Žužemberk. Zahvalil se je za povabilo in poudaril, da je pomembno sodelovanje med društvi, le tako bomo uspešni  in koristni družbi. Ob sedanji situaciji je poudaril, da naj se striktno držimo navodil ministrstva za zdravje  in tako prispevamo k umiritvi razmer.

Dušan Mikec
Fotografije: Jole Andrijanič