Novo vodstvo Kulturnega društva Šmihel pri Žužemberku

V soboto, 10. 9. 2022 je v gasilskem domu PGD Šmihel pri Žužemberk potekal 13. občni zbor Kulturnega društva Šmihel pri Žužemberku. Poleg članov in članic kulturnega društva so se dogodka udeležili še župan Občine Žužemberk g. Jože Papež, občinska svetnika ga. Ida Kastelic in g. Rafael Vidmar. Na občnem zboru so predstavniki posameznih sekcij predstavili svoje delovanje v preteklem letu. Zaradi Covid situacije nismo organizirali večjih dogodkov. Podali smo predloge in začrtane cilje za tekoče in naslednje koledarsko leto. Predvsem smo pogovor posvetili farnemu žegnanju, ki bo 2. oktobra.

Z omenjenim dnem sta zapustili funkcijo ga. Petra Vidic – predsednica, ga. Simona Sadar – tajnica. Ob soglasnem izboru je prišlo potrditve nove zasedbe, in sicer ga. Sara Struna Novak – predsednica KD Šmihel pri Žužemberku, ga. Tjaša Mrvar – tajnica in  ga. Maša Koler – blagajničarka.

Novemu vodstvu želimo, da uresničijo vse svoje začrtane cilje ter društvo vodijo preudarno, uspešno, organizirano ter z veliko pozitivne volje.

Maša Koler