Nova pridobitev za podružnice Ajdovec, Dvor in Šmihel

V letu 2017 je Arnes začel z izvajanjem štiriletnega Programa nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju, ki smo ga krajše poimenovali Slovensko izobraževalno omrežje – 2020 oz. SIO-2020. V okviru Programa so za vse vzgojno-izobraževalne zavode (VIZ), ki so se vključili,  sofinancirali izgradnjo brezžičnih omrežij in nakup IKT opreme. Tudi naša šola je ves čas sledila razpisom in zagotavljala potrebna sredstva za nakup prepotrebne računalniške opreme. Šola in podružnice so IKT posodobljene tako, da imajo vsi delavci urejene potrebne pogoje za delo. Največja investicija je bila lansko šolsko leto v storitev Eduroam, ki  omogoča  uporabnikom varen in preprost dostop do zaščitenega brezžičnega (WLAN) omrežja na naši šoli in gostovanje v omrežjih drugih institucij, vključenih v sistem Eduroam.  V letošnjem letu pa smo nadaljevali z vključitvijo optičnega omrežja in Eduroama  na podružničnih šolah Ajdovec, Šmihel in Dvor. S tem se je vrednost naših objektov povečala,  učencem in zaposlenim pa je omogočena možnost brezplačnega dostopa do brezžičnega računalniškega omrežja Eduroam ter delo med poukom s tabličnimi računalniki.

Velika zahvala  gre tudi Akademski in raziskovalni mreži Slovenije – Arnes, ki  je javni zavod in zagotavlja omrežne storitve organizacijam s področja raziskovanja, izobraževanja in kulture ter omogoča njihovo povezovanje in medsebojno sodelovanje ter sodelovanje s sorodnimi organizacijami v tujini.

 Zapisala in fotografirala:
Helena Smrke, računalničarka in org. inf. na OŠ Žužemberk