Naša mlada čebelarja uspešna na državnem tekmovanju v Mariboru

44. državno tekmovanje in srečanje mladih čebelarjev je potekalo v soboto, 7. maja 2022, na Biotehniški šoli Maribor, v letu ko le ta praznuje 150-letnico delovanja. Letošnjega tekmovanja smo se iskreno veselili še toliko bolj, ker bo prvo srečanje po letu 2019, ko smo nazadnje tekmovali in se srečali v »živo« v Beltincih. Leta 2020 je namreč 43. tekmovanje zaradi novega koronavirusa potekalo brez srečanja, po spletu.

Letošnjega tekmovanja, ki ga je organizirala Čebelarska zveza Slovenije se je udeležilo skoraj 300 tekmovalcev iz vse Slovenije, ki v so šolskem letu 2021/2022 obiskovali čebelarske krožke na OŠ in SŠ. Tekmovanje je potekalo na treh težavnostnih oz. starostnih stopnjah, tekmovalci pa so lahko glede na rezultat prejeli zlato, srebrno ali bronasto priznanje ter potrdilo o udeležbi.

Med njimi sta tekmovala tudi učenca čebelarskega krožka naše šole, in sicer:  Žak Fink iz 3. razreda in Gašper Kopač iz 5. razreda.

Učenca sta dosegla odličen rezultat, saj sta se dobila zlati priznanji.

Tekmovalci morajo pokazati znanje o: biologiji in življenju čebel, čebelarskem orodju, opremi in čebelarjevih opravilih, medovitih rastlinah, pomenu opraševanja, čebeljih pridelkih, zgodovini čebelarstva, čebeljih boleznih idr. Namen tekmovanja je primerjanje znanja med učenci na področju čebelarstva, vzgoja ljubezni do čebel, varovanja okolja in spoznavanja medsebojne odvisnosti čebela-narava-človek, popularizacija, širjenje in poglabljanje znanja iz čebelarstva in življenja čebel, odkrivanje in spodbujanje nadarjenih za čebelarstvo ter izbira ekipe za udeležbo na mednarodnem tekmovanju mladih čebelarjev. Ker zaradi epidemije v čebelarskih krožkih ni bilo možno zagotoviti enakih možnosti priprave na tekmovanje je bil letos poudarek zlasti na srečanju in druženju vrstnikov – mladih navdušencev za čebelarstvo, ki je pomemben vidik tega dogodka in manj na težavnosti tekmovalnega dela.

Na tekmovanju smo mentorji čebelarskih krožkov dobili gnezdilnice za čebele samotarke, ki jih je v letu 2021 sponzoriralo podjetje HOFER Slovenija. Izdelali pa so jih v Varstveno delovnem centru Koper. Gnezdilnico za čebele samotarke bomo namestili blizu šolskega čebelnjaka.

Iskrene čestitke za zlato priznanje, trud in opravljeno delo s čebelarski pozdravom NAJ MEDI!

 

Besedilo: Mihael Potočar, mentor čebelarskega krožka na PŠ Dvor
Foto: Petra Fink

 

Besede mamice Petre Fink:

Z Žakom sva se doma pripravljala skoraj en mesec. V mesecu dni sem se tudi jaz ogromno naučila o čebelah.  Na dan tekmovanja smo bili doma vsi nervozni in živčni.

Žaka smo vseskozi spodbujali in motivirali: »Žak ti znaš, bodi čisto sproščen!« Zelo se je veselil tekmovalnega dne. Domači smo bili veseli in ponosni, da je sploh lahko šel na to državno tekmovanje v Maribor. In res, z Gašperjem Kopačem sta osvojila zlato priznanje. Ves trud in čas, ki ga je vložil v svoje znanje se je izplačal in ni mu žal. Ponosen je prišel domov z zlatim priznanjem v rok.

Iskreno se zahvaljujem mentorju Mihi za pomoč in trud.

 

Besede Gašperjevih staršev:

Gašper se doma na tekmovanje ni kaj posebej pripravljal. Znanje je pridobil pri krožku iz prejšnjih let, pa tudi od doma, ko je pomagal pri čebelah. Ko je zjutraj odšel v Maribor smo bili vsi veseli, saj smo vedeli da zna in mu bo uspelo. Ves dan smo se spraševali, kako mu gre. Ko smo popoldne dobili sporočilo, da je osvojil zlato priznanje smo bili zelo navdušeni in ponosni. Vesel je, da se je lahko udeležil tekmovanja in se skupaj z nami zahvaljujem mentorju, da kljub vsem obveznostim najde še čas za učenje mladih čebelarjev.