Delovni obisk ministra za okolje in prostor

Na povabilo župana Jožeta Papeža se je odzval minister za okolje in prostor, mag. Andrej Vizjak in v okviru delovnega sestanka obiskal Žužemberk. Glavna tema sestanka je bila vodooskrba občine, saj kljub dokončanemu projektu “Suhokranjski vodovod”, večina prebivalcev ajdovske planote še vedno nima pitne vode.

Minister je s sodelavci vlil novo upanje za občino, saj bodo iz sklada za okrevanje in odpornost, predvidoma že v jeseni objavili razpis za izgradnjo in obnovo vodovodov. Za dokončanje sage o vodooskrbi potrebujemo še skoraj 5 milijonov evrov, ki jih iz proračuna v doglednem času ne moremo zagotoviti. Nepovratno sofinanciranje iz državnega proračuna je tako edina možna rešitev za finančno šibke občine. Pogovori so potekali tudi v smeri izdelave študije za izgradnjo vrtine v izviru na Podgozdu, a tovrstne projekte ministrstvo ne sofinancira.

Župan je ministra povprašal tudi o možnosti izgradnje predelovalnega centra za gradbene odpadke. Pojavile se se pobude zainteresiranih investitorjev, ki bi na Kleku odprli dejavnost predelave in ponovne uporabe materialov, saj jih sedaj vse več občanov odlaga na črno. Državna politika spodbuja, tako imenovano, krožno gospodarstvo ponovne uporabe, zato je minister podal usmeritve in koristne napotke, kako pomagati zainteresiranim. Dejavnost zahteva dosledno spoštovanje zakonov, pridobitev ustreznih soglasji ter certifikatov tako za vhodni kot izhodni material, zato želimo pridobiti poštenega in korektnega investitorja.

RZ