Delavnica ABC PRIPRAVE PROJEKTA in napoved javnega poziva za izbor projektov za uresničevanje Strategije Lokalnega Razvoja LAS STIK

V mesecu juniju smo uspešno izvedli delavnico ABC PRIPRAVE PROJEKTA, ki je potekala v dveh delih. Na delavnici smo predstavili tudi Strategijo lokalnega razvoja LAS STIK, ki pokriva območja štirih občin: Dolenjske Toplice, Ivančna Gorica, Trebnje in Žužemberk. Strategija podpira projekte, ki ustrezajo lokalnim potrebam in ciljem ter določa podporo tem projektom. Projekti bodo financirani iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Do leta 2027 imamo na voljo 1.825.523,03 EUR.

V okviru strategije LAS STIK se podpirajo projekti, ki vključujejo mreženje in sodelovanje med različnimi območji, sektorji in partnerji. Projekti morajo biti skladni s cilji skladov EKSRP in ESRR ter naslavljati potrebe, določene v SLR. Za izvajanje projektov so upravičene fizične osebe (razen za sklad ESRR) in pravne osebe z območja LAS STIK.

Za več informacij o pripravi projektov, od teoretičnih osnov do praktičnih primerov, obiščite našo spletno stran www.las-stik.si. Prav tako smo vam v naši pisarni LAS (Kidričeva ulica 2, Trebnje, II. nadstropje) vedno na voljo za dodatna pojasnila in vprašanja glede prijave na javne pozive LAS ali če imate projektni predlog, ki ga želite uresničiti in potrebujete nasvet.

Predvidoma jeseni bomo objavili prvi javni poziv za izbor projektov. Lepo vabljeni, da spremljate našo spletno in Facebook stran za več informacij.

 

Vabljeni k sodelovanju!

Pripravila: Stanka Zorec

Julij, 2024