Predstavitev knjige Francija Šalija Zapisi

Osmega junija zvečer je bila v Grajski kletni dvorani predstavitev knjige Jože Škufca Zapisi. Franci Šali je zbral strokovno, kulturno, etnološko, zgodovinopisno in jezikoslovno gradivo pred petimi leti preminulega profesorja Jožeta Škufce. Kot je v predstavitvi povedal Šali, je v knjigi na več kot 500 straneh opisan sprehod skozi profesorjev čas in njegovo življenje. Je zbirka Škufčevih zapisov predvsem s področja šolstva.

Jože Škufca je bil naš rojak, rojen 30. septembra 1934 v Malem Lipju. Osnovno šolo je obiskoval v Žužemberku, Gimnazijo pa v Novem mestu. Za svoje delo je leta 1984 dobil Trdinovo nagrado. Kot diplomirani slavist je profesor Škufca cenil slovensko besedo in dela slovenskih pisateljev. Predvsem prve črtice Prežihovega Voranca, ki so takrat prišle tudi v šole v zakotnih krajih Slovenije in popestrile ponudbo predvsem del s tematiko druge svetovne vojne. Teh šol ni več, so pa bile pomembne ker so v njih učenci spoznavali svojo domovino, lepote slovenskega jezika in naše kulturne dobrine. Škufca je s svojimi zapisi in razpravami zaznamoval velik del šolstva na Dolenjskem. Kot profesor pa je aktivno sodeloval v širjenju del slovenskih avtorjev med srednješolci.

Na predstavitev so prišli ljubitelji knjig, nekdanji profesorjevi znanci, prijatelji in njegovi sorodniki. Uvodno besedo je imel naš župan Franc Škufca, Vladimir Kostevc, predsednik Turističnega društva Suha krajina, pa je prebral dve črtici iz knjige pokojnega profesorja. Njegova hčerka Vlasta Škufca se je zahvalila vsem, ki so omogočili izid in predstavitev knjige. Povedala je, da je bil oče vedno zelo zaposlen, a skrben oče in dedek svojim vnukom.

Kulturno doživetje sta popestrila učenca Osnovne šole Žužemberk z igranjem na violino in harmoniko. Da nam kultura v naših krajih ni tuja smo lahko spoznali po tem, da je bila grajska kletna dvorana polna.

Miran iz Boršta