Občni zbor društva upokojencev Dvor

V soboto  11. marca je imelo Društvo upokojencev  Dvor  redni  in volilni občni zbor.  Člani so  dvorano PGD Dvor napolnili do zadnjega stola. Poleg članov so bili na zboru  prisotni tudi gostje: župan občine Žužemberk  Jože  Papež, predsednik PZDU Dolenjske in Bele krajine Dušan Krašovec, predsednik PGD Dvor  Aleš Legan, predsednica DU Straža Rozina Kum  in policist Edvard Kramar.

Poročilo predsednika o delu  je prebrala zvonka Bradač in v imenu društva pozdravila vse goste in člane prisotne na zboru.  Ob enem je prebrala tudi poročilo o letovanju v hotelu Delfin in poročilo o delu projekta Starejši za starejše. Poročilo o finančnem poslovanju je podala blagajničarka Marija Ban, ki zbor je tudi vodila. Zaradi majhnih  finančnih prihodkov  je bilo finančno poslovanje kar zahtevno.  Poleg članarine je društvo od občine prejelo tudi finančna sredstva  za sofinanciranje programa društva.  V imenu nadzornega odbora je poročilo podala Marija Legan  in poudarila, da je vodenje blagajne izredno natančno in vredno vseh zahval.  Predlagala je, da se poročila sprejme v predlagani obliki.

Župan se je zahvalil za povabilo in pohvalil delo društva v zaostrenih razmerah, ki so botrovale za marsikatero spremembo v delovanju in organizaciji programov.  Dušan Krašovec  je v imenu PZDU  Dolenjske in Bele Krajine pozdravil člane DU Dvor,  na kratko orisal dosežke  na vse področjih delovanja  in orisal plan aktivnosti v letu 2023. Predsednik   PGD Dvor se je zahvali vabilu na občni zbor pohvalil delo članov in prizadevnih prostovoljcev, ki delajo za boljše počutje ostarelih. Predsednica Rozina Kum  DU Straža se je zahvalila za povabilo na zbor in pohvalila vsestransko delo članov še posebej na področju programa Starejši za starejše, ki je ključnega  pomena za starejše, bolne in onemogle. Pohvalila je tudi sodelovanje z društvi upokojencev in ostalimi društvi.   Policist je pozdravil vse prisotne goste in  člane društva.  Pohvalil je delo društva  še posebej člane, ki so aktivni v projektu starejši za starejše. Strnil je nekaj misli kako se je potrebno ravnati v situacijah   finančnih prevar, dela v virtualnem svetu in še posebej v zašiti na domu in potovanjih.

Predsednica zbora je udeležencem na kratko podala pojasnila o programu dela za 2023.  Predlog programa o delu  so člani prejeli skupaj z vabilom.  V programu so navedene le grobe aktivnost, ki naj bi se  dogajale med letom. Upravni odbor bo med letom spremljal in predlagal dopolnitve. Poverjeniki bodo o dopolnitvah, prijavi za izlete in ostalih zadevah obveščali članstvo na terenu.  Nekaj zadev bo objavljenih na internetnih straneh in preko SMS.

Predsednik  PZDU in DU Dvor sta podelila priznanja in plakete. Najvišje priznanje   malo plaketo ZDUS je prejel Angel Breceljnik, pisno priznanje  PZDU pa so prejeli: Franc Štravs, Alenka Mirtič,  Jože Turk in Vera Gliha.

Ob kozarcu rujnega in malici smo se zadržali še nekaj časa.

Dušan  Mikec