Anketa: Lokalni energetski koncept

Občina Žužemberk je pristopila k izdelavi Lokalno energetskega koncepta. Pri pripravi koncepta so potrebne osnovne informacije o trenutni rabi energije na območju, zato gospodinjstva, podjetja in javne ustanove vabi k izpolnitvi vprašalnika.

Vse podrobnosti so zapisane na spletni strani občine Žužemberk: https://www.zuzemberk.si/aktualno/lokalno-energetski-koncept-obcine-zuzemberk/